www.flexi-cms.com » Клиенти » Powered by FlexiCMS

Powered by FlexiCMS™

Това е галерията с проектите реализирани от MediaDesign с помощта на системата FlexiCMS.

АЕЦ "Белене"

Проект за изграждане на АЕЦ "Белене"
Представителен сайт

www.belene-npp.com

С решение на Министерски съвет от април 2005 г. бе одобрено изграждането на два 1000 MWe блока с реактори с вода под налягане в близост до град Белене. Тези мощности ще допринесат за задоволяване потребностите от електроенергия както за вътрешно потребление, така и за износ. В същото време ще има значителни социална и икономическа изгода за страната, като създаване на нови работни места, позитивно влияние върху икономиката и обезпечаване на населението в дългосрочен план с източник на евтина електроенергия.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«
»


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™