www.flexi-cms.com » Услуги:
Базов пакет услуги

Услуги:
Базов пакет услуги

MediaDesign предлага стандартния пакет услуги на всички свои клиенти при закупуване на решение базирано на системата FlexiCMS. Цената на тези услуги е включена в базовата цена на системата FlexiCMS.

На база долния списък можете да се ориентирате какви биха били стъпките на развитие на един проект реализиран чрез системата FlexiCMS.

Инсталиране и конфигуриране на FlexiCMS решението

Услугата включва мигрирането на структурата и съдържанието на базата данни, както и всички прилежащи файлове (текстови и снимкови материали и програмен код) към осигурен от клиента хостинг със съвместими параметри. Услугата включва и първоначално конфигуриране и настройка на работните параметри на системата, като за целта клиента осигурява достъп до хостинг сървъра през FTP и phpMyAdmin.

Забележка: Случаите при които клиента желае да ползва системата на собствен сървър или сървър осигурен от MediaDesign са предмет на допълнителни споразумения.


Цена: безплатно

» Предварителен анализ и консултация
» Изготвяне на оферта и техническо задание
» Дизайн на сайта
» Проектиране на базата данни
» Интегриране на карта на сайта
» Тестване и отстраняване на грешки
» Инсталиране и конфигуриране на FlexiCMS решението
» Обучение на оператори
» Гаранционна поддръжка


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™