www.flexi-cms.com » Модули:
Страници и публикации

Модули:
Страници и публикации
Публикации
Позволява добавяне и редактиране на публикации в сайта.

Публикации е специализиран модул, който е подходящ за публикуване на материали в електронния издания с най-разнообразен характер (вестници, списания, online издания). Публикациите могат да бъдат подреждани както в рубрики и подрубрики, така и да бъдат обединявани в броеве. Материалите могат да имат както заглавие, така и подзаглавие, а могат да бъдат индексирани и с ключови думи, по които да се групират в последствие.

Налична е и възможност за въвеждане на автори на всяка публикация, като с последствие публикациите могат да се групират и по автор. Публикациите дават възможност за отложено публикуване на предварително определена дата и час.

Към всяка публикация може да се прикрепи както отделна снимка, така и цяла снимкова галерия (за целта е необходимо наличието на модул Снимки).


Модулът е част от следните интегрирани решения:

» Електронно издание
» Блог система

» Страници
» Новини
» Публикации
» Мнения и коментари
» Анонси
» Блог
» Връзки
» Прес материали


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™