www.flexi-cms.com » Модули:
Страници и публикации

Модули:
Страници и публикации
Новини
Позволява добавяне и редактиране на новини на страниците на сайта.

Модулът позволява публикуването на новини на страниците на сайта. Модулът предлага гъвкави възможности за определяне на датата на публикуване на новините - например, ако зададете дата и час от бъдещето, новината с тази дата ще се появи на сайта когато тази дата и час настъпят напълно автоматично. Новините имат и срок на годност, след което се преместват в архива. Към всяка новина могат да бъдат асоциирани както отделни снимки, така и снимкови галерии и да бъдат прикачвани документи, ако са налични модулите Снимки и Документи. Възможно е също да зададете автор и източник за всяка новина.


Модулът е част от следните интегрирани решения:

» Представителен сайт
» Корпоративен сайт
» Kаталог продукти и услуги
» Електронен магазин
» Електронно издание
» Онлайн общност

» Страници
» Новини
» Публикации
» Мнения и коментари
» Анонси
» Блог
» Връзки
» Прес материали


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™