www.flexi-cms.com » Модули:
Човешки ресурси

Модули:
Човешки ресурси


Модулите в тази група са подходящи за изграждане на системи за управление на човешките ресурси.Клонове и офиси
Въвеждате и управлявате клоновете и офисите на вашата фирма.
150.00 лв.

Дирекции
Въвеждате и управлявате дирекциите във вашата фирма.
100.00 лв.

Служители
Управлява личните и служебни данни на служителите.
500.00 лв.

Длъжности
Въвеждате и управлявате длъжностите на служителите.
250.00 лв.

Специалности
Позволява да се добавят и редактират специалности към длъжностите на служителите.
250.00 лв.

Кариери
Модулът управлява заявките за кандидатстване за работа, постъпили от клиентската част на сайта.
300.00 лв.

Обяви за работа
Модулът управлява заявките за кандидатстване за работа, постъпили от клиентската част на сайта.
600.00 лв.
© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™