www.flexi-cms.com » Модули:
Продукти и услуги

Модули:
Продукти и услуги
Доставчици
Позволява въвеждането и редактираните на доставчици.

Модулът позволява да въвеждате и редактирате доставчици, за услугите и продуктите, които предлагате на своите клиенти.


Модулът е част от следните интегрирани решения:

» Електронен магазин

» Склад
» Номенклатури
» Продукти
» Услуги
» Конфигурации
» Компоненти
» Марки и прод. линии
» Марки
» Доставчици


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™